ติดต่อเรา


Capital AP คือ ศูนย์บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของท่าน เราเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ให้บริการเน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ให้ข้อมูลครบถ้วน โดยบริการที่หลากหลายของ Capital AP นั้น เรามีเจ้าหน้าที่ และตัวแทนที่มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ คอยให้บริการ

ที่ตั้ง
Capital AP เลขที่ 50 ซอย สาทร10 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel:: 02-2357249
Fax:: 02-2357250
Mobile:: 081-237 1668